POLSKA FEDERACJA SZPITALI "PFSz"

KOMUNIKATY

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Programowym PFSz w dniu 01.12.2016 w Nieporęcie - do pobrania

Szkolenie nt. realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarki

07.11.2016  Firma Prometriq, członek wspierający PFSz zaprasza do udziału w szkoleniu nt. "asertywnej realizacji zlecen lekarskich przez pielęgniarki"  PFSz zachęca do udziału w przygotowywaniu Listy Polskich Szpitali

29.10.2016 Redakcja „Pulsu Medycyny” od kilku lat przygotowuje coroczne zestawienie największych polskich szpitali, prywatnych i publicznych, uszeregowanych według wysokości przychodów ogółem.  

"Zamierzamy zaprezentować aktualną sytuację polskiego szpitalnictwa, przedstawić zmiany jakie zaszły w ciągu mijającego roku oraz najważniejsze problemy i bariery rozwoju"

W założeniu redakcji Pulsu Medycyny „Lista polskich szpitali” prezentuje największe i najważniejsze placówki ochrony zdrowia z wykazem liczby łóżek oraz zatrudnionego personelu.

Specjalny dodatek z „Listą polskich szpitali” zostanie opublikowany w grudniowym wydaniu „Pulsu Medycyny” i zawierać będzie m.in. dane finansowe 500 największych polskich szpitali, włącznie z wykazem liczby łóżek oraz zatrudnionego personelu.

 Pismo przewodnie Redaktora Naczelnego Pulsu Medycyny - do pobrania

Ankieta Listy Polskich Szpitali Pulsu Medycyny - do pobrania


Konkurs: Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny

21.06.2016 Zbigniew Religa, Barbara i Jerzy Stuhrowie, ks. Jan Kaczkowski, Henryk Skarżyński, Ewa Błaszczyk - to tylko niektórzy z grona laureatów piętnastu edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny. Już można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej odsłony tej prestiżowej nagrody.

Co oznacza bycie najlepszym w ochronie zdrowia? To pytanie od 2000 r. zadają sobie organizatorzy i członkowie kapituły konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Ruszyła właśnie XVI edycja tego wydarzenia.  Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także indywidualne osoby.

W pierwszym etapie zgłoszone kandydatury ocenia jury preselekcyjne. Ostatecznego wyboru laureatów dokona kapituła, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitne osobistości ze świata medycyny oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego. Patronat Honorowy nad konkursem objęła m.in. Polska Federacja Szpitali.

Czekamy na zgłoszenia!  
UWAGA! UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY. 

Zwieńczeniem konkursu będzie okolicznościowa gala zaplanowana na 19 stycznia 2017 r. 
Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 31 października br.!

Organizatorem Sukcesu Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny jest Wydawnictwo Termedia.  Regulamin Konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.termedia.pl/sukcesroku.

PFSz w kampanii Szpitale przeciw HCV

20.06.2016.  PFSz przystąpiła do kampanii "Szpitale Przeciw HCV".  Kampania jest ważnym projektem edukacyjnym skierowanym do personelu medycznego, mającym na celu szerzenie świadomości o wirusowym zapaleniu wątroby typu C.  Organizatorzy kampanii szczególnie polecają bezpłatne szkolenia.  Osobą kontaktową jest Anna Lang, e-mail: ania.lang@termedia.pl, tel. 512 027 362

Szczegóły komunikacie - do pobrania

Konsultacje w sprawie kryteriów wyboru ofert 

09.05.2016 Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do projektu :
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285050

Termin konsultacji upływa 29 maja br.
Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa uwag najpóźniej do 27 maja.
Anna Banaszewska
Dyrektor Zarządzający PFSz

anna.banaszewska@pfsz.org, tel. 606 360 295

Wnioski z konferencji HOPE

15.04.2016  Informujemy o wnioskach z telekonferencji centrali HOPE oraz krajowych oficerow łącznikowych w dniu 06.04.2016.  PFSz reprezentowała Anna Szczerbak, członek Rady Naczelnej oraz Liaison Officer HOPE (PL).  Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. projektowane zmiany w  legislacji o zamówieniach publicznych, nowy kodeks współpracy przemysłu medycznego z podmiotami medycznymi, dyrektywa o przeciwdziałaniu fałszowaniu lekarstw oraz aktualizacja stanu opieki transgranicznej w krajach wspólnoty. 

Wnioski z telekonferencji HOPE, 06.04.2016 - do pobrania

Informacja o zamówieniach publicznych - do pobrania

Informacja o kodeksie współpracy przemysłu medycznego - do pobrnia

Informacja o weryfikacji lekarstw - do pobrania


Szpitalna wizyta studyjna we Francji

Tour de France 6 – 9 maja2016 r. to propozycja skierowana do przedstawicieli wszystkich szpitali i związków szpitali będących członkiem Polskiej Federacji Szpitali. Wyjazd studyjny do jednego  z cenionych francuskich ośrodków  to doskonała szansa na wymianę doświadczeń i rozwój współpracy międzynarodowej o niewymiernych korzyściach. Poprzez poznanie standardów i procedur obowiązujących w innych krajach europejskich istnieje możliwość czerpania wzorców do działań podejmowanych w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Tour de France 2016 to jeden z „przystanków” na drodze realizacji założeń Polskiej Federacji Szpitali, to jeden z elementów poznawania europejskich systemów opieki zdrowotnej, kultury i obyczajów. 

AGENDA WYJAZDU STUDYJNEGO DO NIORT

6 maja 2016 r.

12.00   wylot z Warszawy

15.00   przylot do Paryża i przejazd do Niort TGV. Nocleg

7 maja 2016 r.

8.00     śniadanie

10.00   wizyta w Centrum Szpitalnym w Niort , wyjazd do La Rochelle

18.30   kolacja. Nocleg

8 maja 2016 r.

8.00     śniadanie

9.00     przejazd do  Paryża  TGV

12.00   wylot do Warszawy

Dodatkowe informacje:

ü  szacunkowy koszt wyjazdu

- bilety lotnicze ok. 680 - 1200 zł (w zależności od czasu rezerwacji)

- noclegi ze śniadaniem i przejazdy na trasie Paryż – Niort  - Paryż ok. 280 euro

- transport do La Rochelle i z powrotem ok. 40 euro

ü  potwierdzenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w Tour de France 2016 prosimy o zgłaszanie się do Biura Podróży Juventur,  tel. 83 343 59 27, e-mail: juventurbp@onet.pl

w terminie do 04.04.2016 oraz dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Biura Podróży Juventur nr: 11 1500 1331 1213 3000 3564 0000

w wysokości określonej przez Biuro Podróży Juventur (należność za rezerwację biletów lotniczych i transport koleją na trasie Paryż – Niort – Paryż).

  

Priorytety działań PFSz w aspekcie systemowym na najbliższe miesiące

22.02.2016 PFSz przekraczając liczbę 200 zrzeszonych szpitali, realizując swoje cele statutowe, wspierając szpitale oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu, przyjęła następujące priorytety działań w aspekcie systemowym na najbliższe miesiące:

1. Uporządkowanie warunków kształcenia, zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego w Polsce.  PFSz zaangażowała się w rozwiązanie problemu wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz pozostałego personelu medycznego. W ocenie PFSz wskazany problem nie został rozwiązany. Podstawa prawna podwyżek nadal budzi wątpliwości, a dodatkowo trudno sobie wyobrazić, aby wzrost wynagrodzeń mógł  być nadal finansowany z środków pochodzących ze składek osób ubezpieczonych, tj. z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyrazem tego było przygotowanie raportu oraz przeprowadzenie serii spotkań w Ministerstwie Zdrowia. PFSz dąży do poszukiwania rozwiązań zapewniających ochronę praw nabytych, gwarancję finansowania i przyjętych na zasadzie spokoju społecznego. Została opracowana i przekazana Wiceministrowi właściwemu ds. pielęgniarek i położnych kolejna analiza prawna. Optymizmem napawa fakt, że zarówno strona związkowa jak i pracodawców oraz ministerstwo widzą powagę problemu i dążą do znalezienia optymalnych rozwiązań, czego wyrazem jest przyjęcie wskazanego obszaru prac jako priorytetowego dla Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w którym w ramach delegacji pracodawców z pełnym prawem głosu uczestniczy Prezes PFSz

2. Wypracowanie regulacji prawnych zapewniających właściwy kształt systemu ochrony zdrowia, optymalnego dla pacjentów, podmiotów udzielających świadczeń i systemu. Uwzględniając dążenie Ministra Zdrowia do przeprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia działalności leczniczej PFSz pracuje nad przygotowaniem szerokiej „Analizy uwarunkowań formalnoprawnych, rozwiązań systemowych przyjętych w innych krajach UE oraz rekomendacji optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem założeń do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej”. Wskazana analiza będzie w szczególności uwzględniać:

  • ·       podstawowe wartości konstytucyjne jakimi są: po stronie pacjentów prawo do zdrowia i życia, prawo do wolności oraz po stronie podmiotów realizujących świadczenia prawo swobody działalności gospodarczej, 
  • ·       podstawowe wartości Unii Europejskiej, w tym zasada poszanowania konkurencji oraz pojęcie przedsiębiorcy i prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście prowadzenia działalności leczniczej.

3. Opracowanie i przedstawienie organom władzy publicznej analizy wskazującej na możliwości formalne i korzyści związane z określeniem dla świadczeń zdrowotnych zerowej stawki VAT. W ocenie PFSz wprowadzanie zerowej stawki  VAT na usługi zdrowotne umożliwi znaczną poprawę kondycji finansowej szpitali w Polsce.

„Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców szpitali w kraju.  Obecnie zrzesza 205 szpitali o najróżniejszym modelu własnościowym, wielkości, lokalizacji oraz profilu.  Szpitale zrzeszone w PFSz dysponują ponad 60 tysiącami łóżek, zatrudniają około 120 tysięcy pracowników i wykonują usługi warte niemal 10 miliardów złotych.  PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, reprezentującej około 80% zasobów szpitalnictwa w UE.


Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego


15.12.2015 Polska Federacja Szpitali uczestniczyła w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia na temat wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego. Spotkanie prowadził Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz z Wiceministrem Piotrem Warczyńskim. PFSz reprezentowała Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, oraz Michał Modro, ekspert PFSz.  Przedstawiono stanowisko PFSz spójne z opracowaniem „Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych: Ocena skutków regulacji dla uprawnionych i podmiotów leczniczych.”

Minister Zdrowia uzgodnił przybliżony termin kolejnego spotkania, oraz zadeklarował, że do tego czasu przeanalizuje jak ta kwestia jest rozwiązywana w krajach UE, oraz przeanalizuje propozycje składane przez uczestników. Kolejne spotkanie ma mieć już formułę spotkania trójstronnego podczas którego będą omawiane konkretne propozycje rozwiązań. 

Ponieważ spotkanie dotyczyło także wynagrodzeń lekarzy, PFSz przygotuje analizę wynagrodzeń lekarzy w szpitalach należących do PFSz, podobnie, jak opracowany i opublikowany raport PFSz na temat wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

PFSz proponuje m.in. następujące rozwiązania systemowe: włączenie płac i mechanizmu wzrostu płac personelu medycznego do taryfy świadczeń zdrowotnych, ustalenie widełek wynagrodzeń oraz określenie proporcji wynagrodzenia zawodów medycznych.  W tej sprawie głos zabierał Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz podczas spotkania z Ministrem Zdrowia 30.11.2015 


JKP: Walne Zgromadzenie

09.11.2015  Podczas Jesiennej Konferencji Programowej (JKP) w Nieporęcie w dniu 10 Grudnia 2015 roku (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz.  Początek o godzinie 1715 (pierwszy termin), a w drugim terminie o 1730.  Prosimy o rejestrowanie udziału poprzez koordynatora JKP Joannę Gajewską, tel. 533 812 112 joanna.gajewska@batnagroup.pl>; z kopią do <biuro@federacjaszpitali.pl> 

Biuro PFSz prosi o aktualizacje adresów e-mailowych szpitali, gdyż komunikaty przesyłane są na adresy podane w deklaracji przystąpienia do PFSz. 

Na Konferencję i WZ zapraszamy także przedstawicieli organizacji i firm wspierających PFSz - z głosem doradczym

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Komunikat Prezesa PFSz o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Programowego w dniu 10.12.2015 w Nieporęcie - do pobrania 

Strategiczne spotkanie na temat włączenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych do rozporządzenia MZ w sprawie OWU. 

W nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi zapraszamy na spotkanie dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli związków i stowarzyszeń szpitali w dniu 9 października (PIĄTEK) na strategiczne spotkanie w temacie łączenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych do rozporządzenia MZ w sprawie OWU. 

Dyrektorów szpitali zapraszamy na godzinę 1100.
Przedstawicieli związków szpitali zapraszamy na godzinę 1330.

W spotkaniu będzie uczestniczył radca prawny Michał Modro. Kancelaria Radcy Prawnego Michała Modro opracowała  wnikliwą analizę uwarunkowań formalno-prawnych proponowanego przez MZ rozwiązania oraz możliwych do podjęcia instrumentów prawnych i od początku wspiera działania PFSz w tym zakresie. 
 
Agenda spotkania
 
1. Wprowadzenie, Jarosław J Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
2. Omówienie stanu faktycznego - Anna Banaszewska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali
2. Analiza  ryzyka prawnego  jakie niesie proponowane przez MZ rozwiązanie w sprawie podwyżek dla szpitali oraz pielęgniarek i położnych - r.pr Michał Modro, Kancelaria Radcy Prawnego Michała Modro
3. Omówienie istniejących  instrumentów prawnych w tym zaskarżenia (w trybie wniosku) rozporządzenia MZ do Trybunału Konstytucyjnego - r.pr Michał Modro, Kancelaria Radcy Prawnego Michała Modro
4. Uzgodnienie w zakresie przyjęcia możliwych instrumentów prawnych. 
5. Podsumowanie.

Miejsce spotkania:

Centrum Konferencyjne, ul Zielna 37, 00-108 Warszawa
Sala konferencyjna „Warszawa”

Informacje:

Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający PFSz

e-mail: anna.banaszewska@pfsz.org

tel. 606 360 295

 


Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia 

02.09.2015.  Zapraszamy do zapoznania się z pakietem e-szkoleń „Bezpieczny szpital” dla pracowników szpitali.

Oferujemy możliwość weryfikacji i poprawy poziomu wiedzy w kluczowych aspektach działalności szpitala:

·         odpowiedzialności prawnej

·         dokumentacji medycznej

·         bezpieczeństwa informacji

·         komunikacji interpersonalnej

·         i innych … (katalog szkoleń jest dostępny na stronie www.edumetriq.pl

Komunikat Edumetriq - do pobrania


Wiadomości z Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

30.06.2015 Liaison Officer Anna Szczerbak informuje o aktualnych sprawach HOPE

Dyrektywa transgraniczna

Migracja pacjentów w Unii Europejskiej w celu skorzystania z praw gwarantowanych przez dyrektywę transgraniczną to zjawisko marginalne. Tylko 5 proc. obywateli państw członkowskich UE skorzystało z dobrodziejstw dyrektywy transgranicznej – wynika z raportu Eurobarometru zatytułowanego „Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”, jaki został niedawno opublikowany pod koniec maja. Jednocześnie około połowy ankietowanych przyznało, że chciałoby mieć możliwość korzystania z rozwiązań zaproponowanych przez dyrektywę. Największe bariery to obawy o trudności językowe oraz obawy o brak refundacji świadczeń medycznych w innym niż macierzysty kraju. Badanie zostało zrealizowane na próbie niemal 28 tys. obywateli UE w październiku 2014 roku.

Z kolei ze studium ewaluacyjnego stanu wdrożenia dyrektywy dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że pomiędzy państwami członkowskimi występuje bardzo dużo różnic, między innymi ws. wcześniejszego potwierdzenia prawa do procedury medycznej w innym niż macierzysty kraju UE. Komisja Europejska apeluje, by państwa członkowskie w większym niż obecnie stopniu informowały swoich obywateli o prawach przysługujących im w transgranicznej opiece zdrowotnej, w tym o zasadach z ich korzystania. Ten raport został również opublikowany pod koniec maja.

W maju dyrektywa transgraniczna była również przedmiotem odpowiedzi komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa w Parlamencie Europejskim. Zapowiedział pełen raport na temat wdrożenia tej dyrektywy przez państwa członkowskie pod koniec 2015 roku. Podkreślił, że nie jest przewidywana żadna dalsza harmonizacja przepisów dotyczących systemów opieki zdrowotnej w UE ze względu na to, że na mocy traktatu organizacja tych systemów leży w kompetencjach państw członkowskich.

Systemy informatyczne

Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący strategii budowy jednolitego rynku cyfrowego. e-Zdrowie będzie w rozwoju tego rynku odgrywało bardzo dużą rolę. Zresztą już do tej pory podjęte były w tym względzie pewne działania w ramach programu e-Health Action Plan 2012-2020.  Pewne podwaliny spójnego systemu sieci e-Health stworzyła także dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej, przyjmując pewne wytyczne w zakresie e-recept i historii chorób pacjentów.

Jednak są spore przeszkody w rozwoju e-Health, przede wszystkim brak spójnych regulacji prawnych oraz technicznej interoperacyjności w poszczególnych krajach unijnych. W związku z tym odsetek szpitali europejskich, które wymieniają informacje drogą elektroniczną pozostaje bardzo niski.  W związku z tym Komisja postuluje wprowadzenie standaryzacji i interoperacyjności na terenie Unii Europejskiej.

 

Raport think-tanku Friends of Europe już po polsku

23.06.2015.  W najnowszym numerze Menedżera Zdrowia (nr 4-5/2015) ukazał się bardzo ciekawy raport Grupy Roboczej ds Zdrowia wpływowego think-tanku Friends of Europe.  Współautorem raportu w wersji oryginalnej oraz redaktorem naukowym polskiej wersji jest Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw., który jest w składzie Grupy Roboczej FoE. Zachęcamy do lektury.

Wywiad z prezesem Fedorowskim, współautorem raportu Friends of Europe - link

Raport Grupy Roboczej ds Zdrowia Friends of Europe - link
 

Warsztaty o gospodarowaniu odpadami medycznymi

22.06.2015 Podajemy link do prezentacji z warsztatów z gospodarowania odpadami medycznymi pod patronatem honorowym PFSz.

http://www.hcwm.eu/pl-pl/aktualnosci/warsztaty-informacyjne-gospodarowanie-odpadami-medycznymi-warszawa-10-czerwca-2015-r/

Zamówienia publiczne, debata z udziałem PFSz

11.06.2015. W siedzibie Pracodawców RP odbyła się debata „Szanse i zagrożenia związane z nowym prawem zamówień publicznych. Czy we właściwy sposób wdrażamy dyrektywę 2014/24/UE?". Dyskusja była skierowana na rozwiązania zawarte w projekcie ustawy prawo zamówień publicznych, który implementuje dyrektywę. 

W debacie uczestniczyli: Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, eksperci poszczególnych gałęzi gospodarki: przemysł budowlany: Monika Pianowska, Przedstawiciel Platformy Budowlanej Pracodawców RP, Strabag Sp. z o.o., ochrona zdrowia: Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, Prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw. Gospodarka i Zdrowie, ochrona środowiska: dr Marek Gębski, członek zarządu Remondis Sp. z o.o., prawnicy: dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, ekspert ds. zamówień publicznych, M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka Komandytowa. Spotkanie moderował mecenas Marian Mazurek.

„Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia- wskazała Anna Banaszewska- są nieodłącznym elementem funkcjonowania szpitala. Jakość w ochronie zdrowia to najważniejsze kryterium, przekłada się ona na bezpieczeństwo pacjentów, odpowiedzialność podmiotów leczniczych. Jakość to jedno z kryteriów w postępowaniach konkursowych z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jednym z instrumentów wpływających na jakość jest prowadzenie zakupów w procesie zamówień publicznych. Do października 2014 jedynym kryterium wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego była cena. Projekt ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza reformę w obszarze zamówień, ale daje również nowe szanse tym szpitalom dla których istotna jest jakość udzielanych świadczeń i które dobrze się przygotują to zmian. Zmiany są bardzo szerokie począwszy od definicji legalnych, wymaganych dokumentach a skończywszy na zmianach dotyczących umów. Kluczowymi zmianami których celem jest poprawa jakości są m. in.: odformalizowanie procedur zakupowych, wprowadzenie obligatoryjnego etapu w którym zamawiający ma obowiązek określić swoje potrzeby, wprowadzenie balansu pomiędzy ochroną potrzeb zamawiających a ochroną interesu wykonawców. Warto mieć na uwadze, że liberalizacja zamówień publicznych jaką wprowadza dyrektywa klasyczna wymaga gruntownego przygotowania zarówno ze strony zamawiających, wykonawców jak i organów kontrolnych.

Dyskusja na temat wpływu projektu ustawy prawo zamówień publicznych na jakość w ochronie zdrowia będzie prowadzona 19 czerwca podczas IX Konferencji Hospital Management, wezmą w niej udział: menedżerowie ochrony zdrowia, najlepsi eksperci zamówień publicznych, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławczej, prawnicy. Zapraszamy do udziału.  Szczegóły w zakładce „Konferencje”.


Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP

28.05.2015.  Zapraszamy szpitale oraz czlonków wspierających PFSz do korzystania z usług nowego CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW, uruchomionego w celu wspomożenia polskich przedsiębiorców w zakresie rozwiązywanie sporów o różnym charakterze  (m.in. z zakresu prawa pracy).

CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW jest produktem realizacji projektu: "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny przez mediację" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego Poddziałanie 5.5.2  

Celem CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW jest dostarczenie polskim przedsiębiorcom skutecznych rozwiązań dotyczących zapobiegania sytuacjom konfliktowym na linii pracodawca - pracownik, pracodawca - administracja, pracodawca - pracodawca. Podjęte przez nas działania mają również za zadanie podniesienie świadomości odnośnie rozwiązań opartych na alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW to miejsce, w którym do 30.06.2015 roku, czyli do końca realizacji projektu proponujemy bezpłatnie następujące usługi: porady i ekspertyzy z zakresu prawa pracy, mediacje w sporach indywidualnych i zbiorowych. Naszymi ekspertami zostały osoby posiadające udokumentowaną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje.  Zapewniamy także dostęp do bazy wiedzy - raporty, poradniki, ekspertyzy, analizy i rekomendacje dot. relacji na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie:  <
http://cwp.pracodawcyrp.pl>
http://cwp.pracodawcyrp.pl
Polska Federacja Szpitala w ramach przynależności do Pracodawców RP serdecznie zaprasza wszystkie szpitale zrzeszone w PFSz do korzystania z usług Centrum Wsparcia Przedsiębiorców.  Kwestie formalne zostały uproszczone do minimum.
 
Kontakt
Ewa Płodzień – Pałasz, Koordynator Projektu
BIURO PROJEKTU PRACODAWCY RP
Al. Jana Pawła II 12, piętro 4; 00-124 Warszawa
Tel. 22 518 87 42 ;  e-mail: e.plodzien-palasz@pracodawcyrp.plKomunikat Oficera Łącznikowego HOPE Anny Szczerbak nt. aktuanych działań Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, 15.05.2015

Zdrowie publiczne

8 kwietnia 2015r. Komisja Europejska przyjęła dwie nowe dyrektywy wprowadzające nowe zasady dotyczące zapewnienia wyższych standardów jakości i bezpieczeństwa procedur medycznych wykorzystujących ludzkie komórki i tkanki.

Pierwsza dyrektywa (2015/565) ma na celu ułatwienie śledzenia drogi tkanek i komórek pomiędzy dawcą a biorcą. Wprowadzone zostaną jednolite zasady oznaczania wszystkich tkanek i komórek ludzkich stosowanych na terenie Unii Europejskiej. Dane będą wprowadzane na specjalnej platformie IT udostępnionej przez Komisję. Dyrektywa ta modyfikuje obowiązującą obecnie dyrektywę z 2006 roku (2006/86/EC).

Druga Dyrektrywa  (2015/566) wprowadza procedury i zasady umożliwiające weryfikację jakości i bezpieczeństwa sprowadzanych z krajów trzecich tkanek i komórek.

Kraje członkowiskie powinny wdrożyć obydwie Dyrektywy do prawa krajowego do 29 października 2016 roku.

Błędy związane z farmakoterapią

14-tego kwietnia Europejska Agencja Lekow (EMA) rozpoczęła konsultacje projektu w zakresie utworzenia kodeksu dobrych praktyk zmierzającego do zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów związanych ze stosowaniem leków i prewencji takich błędów.

HOPE, jako członek zespołu roboczego w sprawie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej, jest jednym z podmiotów biorących udział w tych konsultacjach.

Kodeks/ Przewodnik dobrych praktyk opiera się na dwóch głównych wytycznych:

·         Dobre praktyki w zakresie monitorowania, kodowania, raportowania i oceny błędów związanych ze stosowaniem leków oraz minimalizowania ryzyka i zapobiegania błędom medycznym,

·         Dobre praktyki w zakresie minimalizowania i zapobiegania błędom związanym ze stosowaniem leków oraz dodatkowa strategia dotycząca zmniejszenia  potencjalnego ryzyka błędu w farmakoterapii w związku z wprowadzeniem insulin o wysokim stężeniu i skojarzonych. Termin zgłaszania uwag przez interesariuszy mija 14 czerwca br

Pismo Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywnosci:

7 kwietnia 2015r., Vytenis Andrukaitis, komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, skierował pismo do ministrów zdrowia państw członkowskich UE, w którym przedstawił swoje priorytety w europejskiej  polityce zdrowotnej:

  • ·         Prewencja – zapobieganie
  • ·         Promocja prozdrowotnych zachowań
  • ·         Ochrona.

Odnosząc się do prewencji, dr Andriukaitis podkreślił potrzebę skoncentrowania się na czynnikach środowiskowych determinujących zdrowie, programach badań przesiewowych i zapobieganiu chorobom  przewlekłym. Postulował zintegrowane podejście do zdrowotnej opieki podstawowej  i wtórnej.  Wezwał do zwiększenia wysiłków w promowaniu nowych technologii medycznych  i innowacji.  Na końcu, dr Andriukaitis wskazał na potrzebę poprawienia dyrektywy transgraniczej. Wyzwaniem według niego, jest również kwestia zapobiegania chorobom zakaźnym.

Komisarz poprosił wymianę poglądów z ministrami zdrowia krajów członkowskich w zakresie polityki zdrowotnej przed nieformalnym spotkaniem  Ministrów Zdrowia, które miało miejsce w Rydze, w dniach 20-21 kwietnia br

PFSz na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia

14.05.2015.  Ukazał się protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 07.05.2015.  Tematem posiedzenia był pakiet onkologiczny.  Podczas posiedzenia głos zabrała Anna Banaszewska, Dyrektor Zarządzający PFSz.  

"Polska Federacja Szpitali zrzesza około stu szpitali w Polsce i prawie większość z nich ma podpisane umowy na pakiet onkologiczny, zgodnie z danym przedstawionymi dzisiaj przez pana ministra, jest to prawie 1/4 szpitali uczestniczących w leczeniu pacjentów. Proszę państwa, my jako menedżerowie ochrony zdrowia możemy powiedzieć, że nasi lekarze będą przyjmować pacjentów onkologicznych bez względu na limity i bez względu na zawarte umowy w ramach pakietu, dlatego, że taki mamy obowiązek. Pacjent ma konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń a ten rodzaj to świadczenia planowe pilne. Niewątpliwie kłopotem jest brak możliwości rozliczenia i przesunięcia środków z „niewykonań". Nie będę już tu wracać do przyczyn tych „niewykonań”, bo je znamy, już je kilkakrotnie dzisiaj wypowiedzieliśmy. „Nadwykonania” w pakiecie podstawowym – nie dalej niż kilka tygodni temu prowadziliśmy tę samą dyskusję i to samo pytanie kierowałam zarówno do pana ministra, jak i do pana prezesa w ramach posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. Zwróciliśmy się również jako federacja z prośbą i z pytaniem o rozwiązanie systemowe w tym zakresie. Rozumiem, że to rozwiązanie jest wypracowywane, ponieważ do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi a przynajmniej ja o takiej oficjalnej odpowiedzi nie wiem. Złożone zostały deklaracje, że na wniosek szpitala takie przesunięcia będą się odbywać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I znowu podniosę tę samą kwestię, że to się nie dzieje. To znaczy, nasze szpitale (i podejrzewam, że nie tylko nasze, ale te, które zwracają się z takim wnioskiem) niejednokrotnie otrzymują odpowiedź taką, że nie ma środków lub nie ma zgody na te przesunięcia. Z tego wynika moje pytanie i ponowna prośba o podjęcie takich systemowych rozwiązań, żebyśmy chcąc zrealizować nasze zobowiązania wobec pacjentów nie generowali długów szpitalnych, bo to, niestety, nie jest bezpieczne ani zgodne z zasadami dysponowania środkami publicznymi. Dziękuję bardzo".

Protokół z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 07.05.2015- do pobrania

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/C66353B5517D9D25C1257E44004CA78D/%24File/0453007.pdf

Badanie kadry zarządzającej polskich szpitali pod patronatem PFSz  

13.05.2015 Tak kompleksowego badania jeszcze w Polsce nie było. Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia realizuje projekt powszechnego, anonimowego audytu kompetencji  kadry zarządzającej polskimi szpitalami. Szczegóły akcji badawczej zostaną ogłoszone  już w maju na dorocznej konferencji Centrum Monitorowania Jakości, a jej wyniki w postaci specjalnego raportu poznamy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na początku września tego roku.

Z zarządzaniem jest dokładnie tak, jak w szekspirowskiej refleksji o  przekazywaniu myśli: „Mówić to mało, trzeba mówić do rzeczy”. Nie wystarczy być szefem, liczy się wizja, praca i efekt. Każda placówka ochrony zdrowia w Polsce ma kadrę zarządzającą, ale nie każda jest zarządzana. Jakże często dyrektorzy szpitali ograniczają się do bieżącego administrowania sprawami swoich jednostek. A to z zarządzaniem ma niewiele wspólnego. Zarządzanie jest sztuką. Umiejętnością sterowania złożonymi i wielopoziomowymi procesami. Zdolnością do kreowania strategii, określania celów i darem skutecznego wypracowywania najbardziej efektywnych rozwiązań.

Pojedyncza złotówka ma większe znaczenie dla biednego niż dla bogatego. Polska ochrona zdrowia nie jest zamożna. I co z tym zrobić? „Nie da się” głosi sztandarowe hasło ludzi bez wizji, pomysłu i umiejętności. Pozostali szukają rozwiązań. Właściciele polskich szpitali, od starostów, po rektorów medycznych uczelni coraz większą wagę przykładają do kompetencji dyrektorów. Dyrektorzy, ci najlepsi  wdrażają zaawansowane systemy analizy ekonomicznej, sięgają po benchmarking, kształcą i monitorują kompetencje podwładnych.

Już w najbliższym czasie polską ochronę zdrowia zasilą miliony złotych z unijnych środków perspektywy 2014 – 2020. Jak nie zmarnować tych pieniędzy? Czy kadra zarządzająca polskimi szpitalami jest dobrze przygotowana do sensownej, czyli efektywnej i służącej rozwojowi absorbcji tych środków?

Ankiety w ramach Wielkiego Testu Kompetencji wypełnią zarówno menedżerowie, jak i pracownicy. Kadra zarządzająca zyska w ten sposób obraz poziomu kompetencji w swojej jednostce, a eksperci Instytutu Ochrony Zdrowia zyskają dodatkowy element oceny kadry zarządzającej, zgodnie ze starą zasadą „jaki pan, taki kram”.

Wielki Test Kompetencji i podsumowujący go raport pozwolą na stworzenie kompleksowej mapy kompetencji w polskich szpitalach. Mapy dadzą wskazówki, jak i gdzie budować sensowne i efektywne projekty szkoleniowe. Odpowiedzą na pytanie dlaczego należy budować świadomość zarządczą na wszystkich szczeblach pracowniczych. 

PFSz podczas Senackiej Komisji Zdrowia

14.04.2015.  Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia w imieniu PFSz głos zabrała Anna Banaszewska, dyrektor zarządzający PFSz.  Dyrektor Banaszewska zwróciła uwagę członków Komisji oraz obecnych na posiedzeniu Wiceministra Zdrowia, a także Prezesa NFZ na problem powstawania tzw. nadwykonań w obszarach nieobjętych pakietem onkologicznym oraz tzw. niedowykonań w obszarach pakietowych.  Dyrektor PFSz mówiła o problemach ze sprawozdawczością i płatnościami za świadczenia pakietowe.  PFSz będzie się zwracało z oficjalnym pismem do MZ oraz NFZ w tej kwestii.  Dyrektor PFSz podkreśliła rolę menedżerów szpitali oraz ich dylematy związane z konstytucyjnym obowiązkiem zapewnienia równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.  

Link do video z posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu RP, wypowiedź dyr. PFSz o 13;30

http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item?code=8KZ931


26.03.215 Prezdydent HOPE oraz Sekretarz Generalny HOPE spotkali się z Komisarzem UE ds Zdrowia i Żywności.  Omówiono aktualną współpracę HOPE z instytucjami UE, a także zagadnienia zdrowia publicznego, roli ochrony zdrowia w gospodarce UE oraz konieczności spójności regulacji UE dotyczących zdrowia i polityki społecznej.

Komunikat ze spotkania HOPE z Komisarzem UE ds Zdrowia, 26.03.2015 - do pobrania  

20.03.2015 Fundacja Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie wraz z Centrum Kreowania Liderów ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie Akademii Ochrony Zdrowia Zarządzający podmiotem leczniczym – pozycja prawna, zakres kompetencji i odpowiedzialności. Praktyczne aspekty formalnoprawne a ograniczenie ryzyka zarządzającego.  Szczegóły w komunikacie poniżej.  

Komunikat dot. spotkania Akademii Ochrony Zdrowia - do pobrania


Komunikat Przewodniczącego Rady Naczelnej PFSz w sprawie posiedzenia Rady Naczelnej w dniu 04.12.2014 o godzinie 1900 w Nieporęcie - do pobrania

Komunikat Prezesa PFSz w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PFSz w dniu 04.12.2014 o godzinie 1400 w Nieporęcie - do pobrania

Możliwość zgłaszania uwag do aktualnych aktów legislacyjnych - listopad 2014 - Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag w formie projektu stanowiska PFSz na adres: biuro@federacjaszpitali.pl
Komunikat z Centrali Pracodawców RP - do pobrania


Możliwość zgłaszania uwag do aktualnych aktów legislacyjnych - wrzesień 2014
Informacja z centrali Pracodawców RP, 12.09.2014
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag w formie projektu stanowiska PFSz na adres: biuro@federacjaszpitali.pl

1.       Projekt ustawy
<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/241132/241135/241136/dokument125727.pdf> o
zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
Termin konsultacji upływa 23 września br.

2.       Projekt rozporządzenia
<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/241923/241925/241926/dokument126445.pdf>
Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
Termin konsultacji upływa 23 września br.

3.       Projekt rozporządzenia
<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/241882/241884/241885/dokument126440.pdf>
Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej
wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Termin konsultacji upływa 23 września br.

4.       Projekt rozporządzenia
<http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/241841/241843/241844/dokument126436.pdf>
Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju
Termin konsultacji upływa 23 września br.

Gospodarka lekowa szpitala, a monitorowanie działań niepożądanych – prawa pacjenta, prawa lekarza – dylematy menedżera podmiotu leczniczego w kontekście przepisów prawa

Menedżerowie zarządzający szpitalami stają jednak przez problemem na tyle wyrazistym  moralnie, co mającym także prozaiczne podłoże  ekonomiczne: etyka i prawo pacjenta (i lekarza) do wyboru terapii  versus pójście „na skróty”, odłożenie na bok refleksji czy można dopuścić do automatycznego podejmowania decyzji o zamianie leku. 

Konferencja Hospital Management, 12 czerwca 2014 r., g. 15:00 – 16:00, Radisson Blue Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Komunikat nt. debaty - do pobrania


Walne 2014

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz 13.06.2014, Warszawa, Hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, pierwszy termin 1515, drugi termin 1530.  Zapraszamy wszystkich członków oraz członków wspierających PFSz !

Komunikat o WZ 2014 - do pobrania

Newsletter HOPE nr 114,2014.04 do pobrania

Rekomendacje think-tanku Friends of Europe

17.05.2014.  Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami Grupy Roboczej ds Ochrony Zdrowia wiodącego europejskiego think-tanku Friends of Europe.  W pracach think tanku bierze udział Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.

Rekomendacje Friends of Europe - do pobrania


Newsletter HOPE nr 112, 2014.02 - do pobrania


Kontrole w szpitalach

Zasada zbiorowej odpowiedzialności: ruszają zmasowane kontrole w szpitalach.

10.08.2014. Lada dzień rozpoczną się w całym kraju zmasowane, kompleksowe, wielokrotne kontrole dotyczące czasu pracy lekarzy i przestrzegania przez nich dyscypliny pracy. Stosowne instrukcje otrzymali już urzędnicy. Będzie to systematyczne, wielokrotne i często poufne sprawdzanie i stałe monitorowanie obecności w pracy, szczególnie lekarzy specjalistów w szpitalach klinicznych, wojewódzkich i powiatowych w różnych porach dnia. PFSz jest w trakcie przygotowywania stanowiska dotyczącego kontroli i tzw. wizytacji dezorganizujących pracę szpitala.


Program Leonardo pod egidą STOMOZ: 

http://www.salmed.pl/pl/salmed_zarzadzanie/program_leonardo-uczenie_przez_cale_zycie/

Walne Zgromadzenie PFSz

W dniu 21.06.2013 odbyło się WZ Sprawozdawczo-Programowe PFSz tuż po zakończeniu Konferencji Hospital Management 2013 w Warszawie.  Zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Rady Naczelnej.  Wprowadzono drobne zmiany w statucie, mające na celu usprawnienie działalności.  Protokół z WZ będzie dostępny u sekretarza PFSz, mec. Agaty Apanel.   

„Razem z pacjentami i medykami”: Polska Federacja Szpitali wobec zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia proponownych przez Ministerstwo Zdrowia - komunikat do pobrania

Komunikat Prezesa PFSz o programie Effective Hospital Management we współpracy z Roche Polska, 12.2012 - do pobrania

Komunikat Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, numer 94, 06.2012 - do pobrania

Komunikat na temat projektu wspierania turystyki medycznej, 09.07.2012 - do pobrania

Komunikat z dnia 13.05.2012 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 14.06.2012 - do pobrania

Komunikat z dnia 02.06.2012 dotyczący spraw organizacyjnych Walnego Zgromadzenia w dniu 14.06.2012 - do pobrania

KOMUNIKAT O SPRAWACH FEDERACJI NA DZIEŃ 10.04.2012 - do pobrania