POLSKA FEDERACJA SZPITALI PFSz

galeria zdjęć - w porządku chronologicznym

photo gallery - in chronological order

Liczne materiały zdjęciowe znajdują się także na profilu PFSz na portalu Facebook

Many photos can be found on our Facebook profile

List potwierdzający przyjęcie do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

Letter confirming membership at the European Hospital and Healthcare Federation 

Posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Dusseldorf, 19.11.2011

od lewej: Pascal Garel - dyrektor zarządzający HOPE, Jaroslaw J. Fedorowski - prezes Polskiej Federacji Szpitali, Georg Baum - prezes HOPE

Meeting of the Board of Governors, European Hospital and Healthcare Federation HOPE, Dusseldorf, 19 Nov 2011

from left: Pascal Garel - chief executive of HOPE , Jaroslaw J. Fedorowski - president of the Polish Hospital Federation, Georg Baum - president of HOPE


Założyciele / Founders: Polska Federacja Szpitali, Warszawa, 10.10.2011

Posiedzenie Rady Naczelnej i Zarządu, Warszawa, 14.12.2011

Meeting of the Council and the Executive Committee, Warsaw, 14 Dec 2011

Spotkanie w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Gdańsk, 17.02.2012

Meeting at the Government office of the Pomorskie Province, Gdańsk, 17 Feb 2012

 

Debata o ochronie zdrowia w Urzędzia Miasta Łodzi, 23.03.2012

Discussion about healthcare in the Office of the City of Łodz, 23.03.2012

Spotkanie organizacyjne oddziału Pomorskiego w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, 06.03.2012.  Siedzą od lewej: Irena Kieszkowska - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, Małgorzata Bartoszewska-Dogan - Dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, Krystyna Kłosin - Poseł na Sejm RP, Elżbieta Gelert - poseł na Sejm RP, Irena Erecińska-Siwy - Dyrektor Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, Beata Wieczorek-Wójcik - Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego im F. Ceynowy Wejherowo.  Stoi: Janusz Boniecki - Wiceprezes PFS, Prezes Szpitali Tczewskich, SA

Meeting of the interim chapter, Pomorskie Province, Gdansk, 6 march 2012

Konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa, Warszawa, 20-22.04.2012.

Od lewej: Marzena Olszewska-Fryc - Pielgniarka Naczelna Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, Jarosław J. Fedorowski - Prezes Polskiej Federacji Szpitali oraz Marzanna Pelc - Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa


Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Zdrowia, Warszawa, 17.05.2012

Nagroda dla Prezesa Polskiej Federacji Szpitali - Jarosława J. Fedorowskiego


Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Elbląg 19-20.05.2012

Prezes PTP, p. dr Maria Cisek oraz prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski


Zebranie Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Zakrzewo k. Gniezna, 18.05.2012

Wiceprezes WZSP Zbyszko Przybylski oraz prezes PFS Jarosław J. Fedorowski

 

Zarząd PFSs pierwszej kadencji podczas posiedzenia w dniu 25.05.2012 w Warszawie

Od lewej: Janusz Boniecki, Bożena Woźniak, Jarosław J. Fedorowski, Jacek DomejkoPozdrowienia z Holandii od uczestnika Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE – Bogusława Budzińskiego – członka Rady Naczelnej PFSz, dyrektora w Domu Lekarskim SA (członek założyciel PFSz).  Maj 2012
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Zarządzający RIVAS - Kees Heijblom, 
Prezes RIVAS - Pieter de Kort oraz Bogusław Budziński


Delegacja Polskiej Federacji Szpitali w Londynie: Postępy w organizacji grupy zakupowej i ubezpieczeń szpitali.

W dniach 28-29.05.2012 delegacja Polskiej Federacji Szpitali w składzie: Prezes - Jarosław J. Fedorowski (w śodku) , Wiceprezes - Wojciech Kaszyński (trzeci od prawej) oraz Radca Prawny - Andrzej Chełchowski (trzeci od lewej)  odbyła szereg spotkań z przedstawiecielami międzynarodowych koncernów zainteresowanych współpracą.  Delegacja PFSz na zdjęciu z przedstawicielami międzynarodowych grup zakupowych i obezpieczeniowych.


Posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali, Berlin 11.06.2012.
W środku w białej koszuli Prezydent Georg Baum, po prawej w niebieskim żakiecie Wiceprezydent Sarah Ferrari, po lewej członek Prezydium Jarosław J. Fedorowski
Meeting of the Board of Governors, European Hospital Federation HOPE.


Konferencja Europejskiej Federacji Szpitali, HOSPAGE, Berlin 11-13.06.2012: od lewej: Thomas Dolan - Prezydent Światowej Federacji Szpitali oraz Jarosław J. Fedorowski - Prezes Polskiej Federacji Szpitali i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali
Conference of the European Hospital Federation HOPE, Brelin 11-13.06.2012, from left: Thomas Dolan - President of the World Hospital Federation and Jaroslaw J. Fedorowski - President of the PFSzZarząd Polskiej Federacji Szpitali 2 Kadencji wybrany 14.06.2012 w Warszawie:
Od lewej: Bożena Wozniak - Członek Zarządu, Wojciech Kaszyński - Wiceprezes, Jarosław J. Fedorowski - Prezes, Janusz Boniecki - Wiceprezes, Jaek Domejko - Członek Zarzadu


VI Międzynarodowa Konferencja Hospital Management 2012: Warszawa 14-15.06.2012.  Aneta Szwarc - koordynator organizacyjny i Jarosław J. Fedorowski - Dyrektor Programowy


Bogusław Budziński, Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów HOPE

Boguslaw Budzinski, National Coordinator, HOPE Exchange Program


Seminarium Rady Gubernatorow Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz władz Polskiej Federacji Szpitali z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa,22.10.2012

Seminar of the Board of Governors of the European Hospital and Healthcare Federation HOPE and Executives of the Polish Hospital Federation, with representatives from the Ministry of Health and National Health Fund.  Warsaw, 22.10.2012


Posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Warszawa, 22.10.2012

Meeting of the Board of Governors of the European Hospital and Healthcare Federation HOPE, Warsaw, 22.10.2012

Zebranie Rady Naczelnej i Zarządu, Nieporęt 28.11.2012

Meeting of the High Council and the Executive Board, Nieporet, 28.11.2012

Konferencja prasowa w siedzibie PFSz, 22.02.0213.  Pierwszy od lewej: mec. Jeffrey Driver, Prezes Korporacji Zarządzania Ryzykiem Sieci Medycznej Universytetu Stanforda z Kalifornii.  Dalej dziennikarze Rynku Zdrowia, Medical Tribune, Menedżera Zdrowia i Służby Zdrowia.

Press conference at PFSz headquarters on 22.02.2013.  First from left: Mr. Jeffrey Driver, Esq, President of the Risk Authority of the Stanford Unviersity Medical Network.  Then reporters from major healthcare journals in Poland.

W dniu 18.04.2013 podczas gali Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w Warszawie wśród laureatów znalazło się aż troje dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz: Krzysztof Bederski (13 od lewej) - Dyrektor ds Medycznych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - jednocześnie Przewodniczący Rady Naczelnej PSFz, Krystyna Barcik (5 od lewej) - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - Członek Rady Naczelnej PFSz oraz Zbigniew Kończak (3 od lewej) - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Konferencja OSOZ, Warszawa 18.04.2013: laureaci konkursu Liderzy OSOZ.  Krzysztof Bederski - Dyrektor ds Medycznych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - Przewodniczący Rady Naczelnej PSFz oraz Krystyna Barcik - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - Członek Rady Naczelnej PFSz.

OSOZ Conference, Warsaw, 18.04.2013.  Leader in Healthcare Award recipients. Krzysztof Bederski (right) - VP Medical Affairs of Krakow John Paul II Multispecialty Hospital and Chairman of the High Council of PFSz.  On left: Krystyna Barcik - CEO of Regional Multispecialty Hospital in Legnica and Member of the High Council of PFSz. 


Założyciele Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplniarnej.  Kraków, 26.04.2013.  W pierwszym rzędzie z prawej - Prezes Rafał Niżankowski.  W trzecim rzędzie z prawej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław J. Fedorowski.

Founders of the Polish Society of Interdisciplinary Intensive Therapy.  Cracow, 26.04.2013.  First row on right: President Rafał Niżankowski.  Third row on right: Chairman of Supervisory Commission Jarosław J. Fedorowski, Governor of PFSz.

Konferencja programowa PFSz w Zamościu, 23.05.2013.  W drugim rzędzie od lewej - Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz, Bożena Woźniak, Członek Zarządu PFSz, Małgorzata Majer, Członek Rady Naczelnej PFSz i Prezes STOMOZ. 

Conference of the PFSz in Zamość, 23 May 2013.  Second row from left: Janusz Boniecki Vice President of PFSz, Bożena Woźniak, Member of the Executive Board of PFSz, Małgorzata Majer, Member of the High Council of PFSz and the President of STOMOZ Healthcare Managers' Association.

Konferencja programowa PFSz w Zamościu, 23.05.2013.  Od prawej: Małgorzata Majer -członek Rady Naczelnej PFSz i Prezes STOMOZ, Krzysztof Bederski - Przewodniczący Rady Naczelnej PFSz, Paweł Pikuła - Starosta Lubelski, Krzysztof Tuczapski - Dyrektor Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, Zbigniew Orzeł - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Tomasz Pękalski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego i Jarosław J. Fedorowski - Prezes PFSz i Gubernator HOPE. 

Conference of the PFSz in Zamość, 23 May 2013.

Konferencja programowa PFSz w Zamościu, 23.05.2013.  Przybyłych wita Mariusz Paszko - Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego i koordynator konferencji.

Conference of PFSz in Zamość, 23 May 2013.  Welcome by Mariusz Paszko - CEO of Zamość Community Hospital and coordinator of the event.

Konferencja programowa PFSz w Zamościu, 23.05.2013.  Prezentacja na temat Grupy Zakupowej Szpitali.  Wojciech Kaszyński - Wiceprezes PFSz i Prezes Synergy Platform.

Conference of PFSz in Zamość, 23 May 2013.  Presentation of hospital group purchasing organization.  Wojciech Kaszyński - Vice President of PFSz and CEO of Synergy GPO Platform.

Konferencja programowa PFSz w Zamościu, 23.05.2013.  W środku: Marcin Zamoyski, Prezydent miasta Zamość.

Conference of PFSz in Zamość, 23 May 2013. Center: Marcin Zamoyski - President of the City of Zamość.

29.11.2013. Spotkanie Rady Gubernatorów HOPE w Birmingham, wizyta w Szpitalu Heartlands.  

Meeting of the HOPE Board of Governors in Birmingham, visit to Heartlands Hospital. 

Nathalie Furrer, Director Friends of Europe and Jaroslaw J. Fedorowski

Spotkanie Grupy Roboczej think-tanku Frends of Europe, Bruksela, 17.02.2014

Meeting of Health Working Group of Friends of Europe think-tank Brussels, 17.02.2014

Spotkanie Zarządu PFSz z przedstawicielami Pracodawców RP.  Od prawej: Wiceprezydent Andrzej Mądrala, Dyrektor Robert Mołdach, członkowie Zarządu PFSz Mariusz Wójtowicz oraz Zbyszko Przybylski

Meeting of the Executive Board of PFSz with representatives of the Employers of Poland. From right: Andrzej Madrala - Vice President, Robert Moldach - Director, and members of the Executive Board of PFSz - Mariusz Wojtowicz and Zbyszko Przybylski

Warszawa, 24.01.2014 

Warszawa,25.04.2014

Konferencja OSOZ z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego głównym panelu dyskusyjnym.

OSOZ Conference with PFSz President Jaroslaw J. Fedorowski as a member of the main discussion panel 

Debata o przekształceniach szpitali w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, Warszawa, 20.05.2014 z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego

PFSz President Jaroslaw J. Fedorowski took active part in briefing at Polish Press Agency about hospital transformation in Poland.  Warsaw, 15 May 2014

Pierwszy Polsko-Australijski Szczyt Zdrowia podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Hospital Management, Warszawa, 12.06.2014.  

First Polish Australian Health Summit, at 8th International Hospital Management Conference, Warsaw,12 June 2014

Od lewej / from left: Anna Pławinska - Business Development Manager, Australian Trade Commision; Stephen Rank - Australian Trade Commissioner for Central Europe, Zdenka Kotalova - Business Development Manager, Australian Trade Commission, Jarosław J. Fedorowski - President of the Polish Hospital Federation 


 

Forum Ekonomiczne w Krynicy, 04.09.2014. Po sesji na temat polityki senioralnej.  Wspólne zdjęcie Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego z b. Prezydentem RP Lechem Wałęsą

Economic Forum in Krynica, Poland, 04.09.2014.  After session about policy towards seniors. Joint picture of Jaroslaw J. Fedorowski - President of the Polish Hospital Federation with Lech Walesa - fmr. President of Poland, Nobel Peace Price laureate.

PFSz Hospital Study Tour, Denmark. 13.10.2014.  Visit at Ministry of Health

PFSz Hospital Study Tour, Denmark. 14.10.2014.  New Arhus University Hospital: visit at construction site.

Posiedzenie Rady Gubernatorow HOPE, Madryt 17.10.2014.  W srodku Prezydent HOPE Sarah Pupato Ferrari z Hiszpanii.  

Meeting of the Board of Governors HOPE in Madrid, 17 Oct 2014.  In the center, Ms. Sarah Pupato Ferrari, HOPE President from Spain.

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia 2015, 14.01.2015, Zamek Królewski w Warszawie: od lewej Krzysztof Kuszewski (NIZP), Jarosław J. Fedorowski (PFSz), Beata Małecka-Libera (Rząd RP), Anna Janczewska Radwan (BCC), Marcin Szulwiński (GNS), Janusz Michalak (Termedia)

Conference "Priorities in Healthcare 2015".  14 Jan 2015, Royal Castle in Warsaw.

14.01.2015. Anna Szczerbak, Prezes Nafis SA, członek Rady Naczelnej PFSz and Oficer Łącznikowy HOPE nagodzona tytułem Lidera Medycyny: Sukces Roku 2014.  Gala Liderzy Medycyny, Zamek Królewski, Warszawa.  Na zdjęciu z Jarosławem J. Fedorowskim, Prezesem PFSz.

14.01.2015 Anna Szczerbak, CEO of Nafis SA, PFSz High Council Member and HOPE Liaison Officer awarded title of "Healthcare Manager of the year 2014".  Gala "Leaders of Medicine", Royal Castle, Warsaw.  Pictured with Jaroslaw J. Fedorowski, PFSz President and HOPE Governor.

Delegacja PFSz na Hospital Study Tour w Izraelu, 23-26.03.2015, od lewej: Mariusz Kot (ESA, Katowice), Maciej Karbowiak (RN PFSz, Tamal Warszawa), Mariusz Wójtowicz (Zarząd PFSz, Szpital Zabrze), Marzena Mrozek (Szpital Tczew), Jarosław J. Fedorowski (Prezes PFSz), Ewa Książek-Bator (Zarząd PFSz, UCK Gdańsk), Zbyszko Przybylski (Zarząd PFSz, Szpital Września)

PFSz delegation at Hospital Study tour to Israel, 23-16 Mar 2015.


Prezes PFSz Jaroslaw J. Fedorowski prelegentem na Kongresie w Tel Aviv, 25.03.2015: Sesja "inteligentny szpital"

PFSz President Jaroslaw J. Fedorowski as a speaker at Congress in Tel Aviv, 25 Mar 2015, Session "Intelligent hospital"

Panel dyskusyjny z udziałem Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego, Kongres MedinIsrael, 25.03.2015

Discussion panel at MedinIsrael Congress, 25 Mar 2015 with PFSz President Jaroslaw J. Fedorowski 


21.04.2015  Gala Liderzy Ochrony Zdrowia czasopisma OSOZ: wśród nagrodzonych dyrektorzy szpitali PFSz: Mariusz Wójtowicz, Zabrze (trzeci z lewej), Paweł Chodyniak, Prabuty (7 z lewej), Wiesław Chudzik, Łodź CSK (5 z prawej), Piotr Dębicki, Gorzów Wlkp (1 z prawej) oraz w pełnomocnik Krystyny Walendowicz, Zakopane (2 z prawej)

PFSz hospital directors at "Health care leaders" award ceremony by OSOZ journal.  

21.04.2015 Mariusz Wójtowicz, członek zarządu PFSz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu laureatem konkursu Liderzy w Ochronie Zdrowia OSOZ w kategorii innowacyjności.  Po prawej stronie senator RP Alicja Chybicka, a po prawej Prezes Kamsoft SA Zygmunt Kamiński

PFSz executive board member Mariusz Wójtowicz awarded at OSOZ Health Care Leaders Gala.

21.04.2015.  Oficer Łącznikowy HOPE i członek Rady Naczelnej PFSz Anna Szczerbak (z prawej) oraz Prezes Cartis Group (dyrektor Kongresu HOPE AGORA 2015) Barbara Tołkacz na stoisku informacyjnym PFSz podczas Konferencji OSOZ 2015 w Warszawie

HOPE Liaison Officer and Member of PFSz High Council Anna Szczerbak (on right) with CEO of Cartis Group (HOPE AGORA 2015 Congress director) Barbara Tołkacz at OSOZ Conference, Warsaw.

Image result for hope agora logo

Kongres HOPE AGORA 2015 - link

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu HOPE AGORA 2015 na profilu PFSz portalu Facebook: kliknij na logo poniżej  / We invite you to look at pictures from HOPE AGORA 2015 at the Facebook profile of the Polish Hospital Federation: click on logo belowPrezes PFSz Jarosław J. Fedorowski podczas Gali Polskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach, 17.09.2015 z dyplomem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich

PFSz President Jaroslaw J. Fedorowski at the Gala of Polish Tourism Organization in Katowice, 17 Sep 2015 with diploma of Honorary Ambassador of Polish Congresses


Wizyta studyjna PFSz na Malcie 4-5.12.2015: Szpital Mater Dei

Hospital Study Tour Malta, 4-5 Dec 2015: Mater Dei Hospital 

Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie, 10.12.2015

Annual Conference of PFSz in Nieporęt, 10 Dec 2015

Gala Liderzy Medycyny Sukces Roku w Ochronie Zdrowia, Zamek Królewski, Warszawa, 13.01.2016.  Po prawej Meneder Roku 2015 Placówki Publiczne: Dariusz Oleński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, członek Zarządu PFSz.  Po lewej Konstanty Radziwiłł: Minister Zdrowia.  W środku Krzysztof Kuszewski, b. Wiceminister Zdrowia.

Healthcare Leaders Gala at Warsaw Royal Castle, 13 Jan 2016.  On the right side: Dariusz Oleński, CEO of Biała Podlaska Hospital and Executive Board Member of PFSz.  On left, Konstanty Radziwiłł, Minister of Health, at the center: Krzysztof Kuszewski, fmr. Deputy Health Minister

  

21.01.2016 Spotkanie Zarządu PFSz z liderami związków szpitali: Konwent LIderów Związków i Grup Szpitali przy PFSz.  Czwarty od lewej Wicemnister Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Meeting of hospital leaders.  Fourth from left: Deputy Minister of Health Mr. Marek Tombarkiewicz.   


Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Rzymie, 07.06.2016.  Sekretarz Generalny Europejskiego Forum Pacjentów Nicola Bedlington oraz Gubernator HOPE prof. Jarosław J. Fedorowski.

Congress of the European Hospital and Healthcare Federation HOPE in Rome, 07 Jun 2016.  Secretary-General of the European Patients' Forum Nicola Bedlington and HOPE Governor Jaroslaw J. Fedorowski  

Uczestnicy programu wymiany menedżerów z Polski podczas kongresu HOPE AGORA 2015 w Rzymie, 06-08.06.2016.  W środku koordynator krajowy Bogusław Budziński.

Polish participants of HOPE Exchange at HOPE AGORA Congress on Rome, 06-08.06.2016

11.06.2016 Dyskusja o polskiej ochronie zdrowia w TVP Info w programie "Minęła 20" z udziałem Anny Banaszewskiej, Dyrektor Zarządzającej PFSz. Po stronie lewej Maria Ochman z NSZZ "Solidarność"

11 Jun 2016. Discussion about Polish Healthcare at Public TV channel TVP Info. On right, PFSz Managing Director Anna Banaszewska.  On left, Maria Ochman from trade union NSZZ "Solidarność" 


Minister Zdrowia Dr Konstanty Radziwill podczas II Polsko-Bialoruskiego Szczytu Zdrowia w Bialej Podlaskiej, 20.10.2016. 

Polish Minister of Health Dr. Konstanty Radziwiłł at 2nd Polish-Belarussian Health Summit on 20 Oct 2016 in Biała Podlaska.27.10.2016 Wiceprezes PFSz Janusz Boniecki (pierwszy z lewej) reprezentuje federacje podczas panelu szpitalnego na XII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie.

Vicepresident of PFSz Janusz Boniecki representing at 12th Healthcare Market Forum in Warsaw  (first from left)