Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ)


Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.20: rachunek bankowy

Informuję, że został otwarty rachunek bankowy PTKOZ w Alior Bank SA:

60 2490 0005 0000 4500 7032 7693

Założyciele PTKOZ proszeni są o wpłacanie składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, czyli 200 PLN rocznie.

Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.16: Sesja PTKOZ

Sesja PTKOZ oraz spotkanie informacyjne podczas Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie

Sesja PTKOZ, podczas której uzgodniona zostanie definicja KOZ oraz przedstawione będzie PTKOZ odbędzie się w dniu 19.01.2017 w godzinach 1045-1145.


Komunikat Prezesa PTKOZ, 2017.01.15: Sekretarz PTKOZ 

Informujemy, że Sekretarzem PTKOZ został członek zespołu Młodych Menedżerów Medycyny Adam Tworek

Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem:

tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.com


Komunikat Zarządu PTKOZ: Komunikat numer 1, 2016.10.07

 

Uprzejmie informujemy, że PTKOZ uzyskało rejestrację w KRS pod numerem 0000632947, z numerami NIP 7010610117, REGON 365295159. 

Została także zarejestrowana domena internetowa <www.ptkoz.org> Strona internetowa jest obecnie w budowie. 

 

W dniu 05.10.2016 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu PTKOZ w składzie (alfabetycznie):

Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA - Prezes,

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes 

Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes. 

Zarząd podjął uchwałę o składkach członkowskich, ustalając ich wysokość na 200 PLN rocznie, począwszy od roku 2017. 

 

Zarząd, planuje m.in. następujące działania w okresie najbliższych kilku miesięcy:

1) opracowanie programu pierwszych międzyuczelnianych studiów podyplomowych “Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia” w ramach Akademii Koordynowanej Ochrony Zdrowia PTKOZ, we współpracy z centralą NFZ

2) przygotowanie spotkania naukowo-organizacyjnego wraz z możliwością bezpośredniego zapisania się do PTKOZ 19 stycznia 2017 w Warszawie,

3) budowa obecności w Internecie

 

Zebranie informacyjne PTKOZ jest zaplanowane na 19.01.2017 podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2017 na Zamku Królewskim w Warszawie. 

 

PTKOZ jest towarzystwem naukowo-opiniotwórczym, którego celem jest propagowanie idei koordynowanej ochrony zdrowia w Polsce. 

Wizją PTKOZ jest pełnienie roli lidera koordynowanej ochrony zdrowia. Wśród założycieli PTKOZ znaleźli się między innymi: Wiceminister Zdrowia, Prezes NFZ, Prezes GUS, Prezes PZ, Prezes PFSz, Dyrektor NIZP-PZH, Dyrektor CMJ oraz naukowcy i profesjonaliści związani z różnymi aspektami KOZ. 

 

W skład Rady Naczelnej PTKOZ wchodzą (alfabetycznie):

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;  

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie;

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Zapraszamy do współpracy!


Rejestracja PTKOZ

27.09.2016 Właśnie otrzymaliśmy informację o rejestracji PTKOZ w KRS.  W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zarządu PTKOZ i zostanie ustalony plan działania, wysokość składki członkowskiej oraz termin I Konferencji Programowa PTKOZ.  Dalsze informacje tutaj - do czasu uruchomienia strony PTKOZ.  Zapisy nowych członków będą przyjmowane wkrótce. 

Kontakt: jjf@pfsz.org; anna.szczerbak@pfsz.org

KRS  0000632947; NIP 7010610177; REGON 365295159

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 11, 5p. 00-513 Warszawa

Odpis z KRS - do pobrania

Powstało Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia - PTKOZ

W dniu 21 Kwietnia 2016 roku w Warszawie podczas konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zostało założone nowe towarzystwo naukowe, którego celem jest wypracowanie standardów w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia.  Wśród założycieli znaleźli się naukowcy, praktycy oraz organizatorzy systemu, w tym m.in. Wiceminister Zdrowia, Prezes NFZ, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wiceprzewodniczący Rady NFZ, oraz Prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,  Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Wśród założycieli są także dyrektorzy oraz byli dyrektorzy organizacji ochrony zdrowia.  Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane władze Stowarzyszenia na czele z Przewodniczącą Rady Naczelnej, prof. Igą Rudawską oraz Prezesem Zarządu prof. Jarosławem J. Fedorowskim.  Zarząd tworzą także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz mec. Anna Szczerbak.  Do Rady Naczelnej zostali wybrani dr Beata Buchelt, prof. Marcin Czech oraz dr Andrzej Chełchowski. 

Statut PTKOZ - do pobrania