Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie 10 Grudnia 2015

Udana Jesienna Konferencja Programowa PFSz

10.12.2015  Trzy sesje programowe, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe, Posiedzenie Rady Naczelnej, 60 uczestników, dyskusja dyrektorów szpitali z Wiceministrem Zdrowia, z delegatami PFSz do Rad ds Potrzeb Zdrowotnych, Rady NFZ, Rady ds Taryfikacji, przedstawicielem NIZP-PZH, przedstawicielem Pracodawców RP - sukcesem zakończyła się jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie.  Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, uczestnikom oraz partnerom i wystawcom JKP w Nieporęcie.

Prezentacja slajdowa o działaniach PFSz i HOPE w roku 2015 - do pobrania


PARTNER JKP

Fredomatic Sp. z o.o. Kraków; http://www.fredomatic.com.pl/

Rejestracja udziału

Prosimy o rejestrowanie udziału poprzez koordynatora JKP Joannę Gajewską, tel. 533 812 112; joanna.gajewska@batnagroup.pl>; z kopią do <biuro@federacjaszpitali.pl> 


Miejsce

Hotel Folwark, Nieporęt, Ul. Zegrzyńska 10A

Czas
10 Grudnia 2015 (czwartek) , godziny: 1300-1930

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu

09.11.2015  Podczas Jesiennej Konferencji Programowej (JKP) w Nieporęcie w dniu 10 Grudnia 2015 roku (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz.  Początek o godzinie 1715 (pierwszy termin), a w drugim terminie o 1730.  Prosimy o rejestrowanie udziału poprzez koordynatora JKP Joannę Gajewską, tel. 533 812 112 joanna.gajewska@batnagroup.pl>; z kopią do <biuro@federacjaszpitali.pl> 

Biuro PFSz prosi o aktualizacje adresów e-mailowych szpitali, gdyż komunikaty przesyłane są na adresy podane w deklaracji przystąpienia do PFSz. 

Na Konferencję i WZ zapraszamy także przedstawicieli organizacji i firm wspierających PFSz - z głosem doradczym

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.


Informacje organizacyjne

26.10.2015  Coroczna Jesienna Konferencja Programowa (JKP) w Nieporęcie odbędzie się, zgodnie z zapowiedziami w dniu 10 Grudnia 2015 roku (czwartek).  Początek o godzinie 1300.  Podczas JKP odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe oraz posiedzenie Rady Naczelnej PFSz.  Planowane są wystąpienia delegatów PFSz do Wojewódzkich Rad ds Potrzeb Zdrowotnych, do Rady NFZ oraz do Rady ds Taryfikacji. 

Program Szczegółowy (program może ulec pewnym zmianom)

1300-1330 Rejestracja

Sesja 1 biznesowa

1330-1400 Rozpoczęcie JKP, powitanie uczestników, wystąpienia gości

1400-1415 Kuchnie szpitalne – Fredomatic, Partner JKP PFSz

1415-1430 Finansowanie inwestycji – Upper Finance, Wspierający PFSz

1445-1500 Zakupy grupowe – Batna Group, Wspierający PFSz

Sesja 2 krajowa

1500-1530 Mapy potrzeb zdrowotnych – Delegaci, Przedstawiciel NIZP-PZH, Przedstawiciel Pracodawców RP, przedstawiciele regionalnych oraz sektorowych stowarzyszeń szpitali

1530-1600 Taryfikacja świadczeń medycznych – Delegat do Rady Taryfikacji, Przedstawiciel AOTMiT, Delegat do Rady NFZ

1600-1630 Podwyżki dla pielęgniarek i położnych – Dyrektor zarządzający PFSz, członkowie zarządu PFSz, przedstawiciel STOMOZ

Sesja 3 europejska

1630-1645 Program Wymiany Menedżerów HOPE – koordynator krajowy

1645-1700 Raporty, stanowiska i aktualności HOPE – officer łącznikowy HOPE

1700-1715  Pięćdziesięciolecie HOPE – gubernator HOPE

Zebrania władz PFSz

1715-1830 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe 

1830-1930 Posiedzenie Rady Naczelnej

2000 - Kolacja


Koszty uczestnictwa:

bezpłatnie dla członków władz PFSz

bezpłatnie dla szpitali członków PFSz (1 przedstawiciel / szpital)

bezpłatnie dla związków szpitali - wspierających PFSz (1 przedstawiciel / związek)

bezpłatnie dla członków wspierających (1 przedstawiciel / firma)

bezpłatnie dla zaproszonych gości

Informacja dla sponsorów:

Zapraszamy firmy sektora ochrony zdrowia do udziału w Jesiennej Konferencji Programowej Polskiej Federacji Szpitali w Nieporęcie, 10.12.2015.  Istnieje możliwość różnych form udziału: partnerstwo, wykład, stoisko, materiały informacyjne, itd.  Szczegółowych Informacji udzielamy pod adresem: biuro@federacjaszpitali.pl; tel. 509 754 724 lub 606 360 295