Udana Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nieporęcie

01.12.2016  Trzy sesje, Walne Zgromadzenie, delegacja Ministerstwa Zdrowia i NFZ, Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Przewodniczący Zespołu Trójstronnego ds Dialogu w Ochronie Zdrowia, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów z chorobami reumatologicznymi, członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz, dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, liderzy regionalnych i sektorowych zwiazków szpitali należących do PFSz, członkowie wspierający PFSz, kierownictwo Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz oraz przedstawiciele mediów - aktywnie uczestniczyli w tegorocznej JKP w Nieporęcie. Był czas na prezentacje, dyskusje oraz rozmowy kuluarowe. Jednym z glównych wspólnych wniosków popieranych także przez środowisko pacjentów był postulat poprawy funkcjonowania i wzrostu finansowania NFZ zamiast jego likwidacji.  Do składu Rady Naczelnej PFSz została powołana Krystyna Walendowicz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Jasińskiego w Zakopanem. 


Relacja z JKP w Nieporęcie na Facebookowym profilu PFSz cieszy się znacznym powiedzeniem. Już w drugi dzień po opublikowaniu post oglądało ponad 1200 osób. 


Informacja na portalu Menedżera Zdrowia- link


Serdecznie podziękowania dla koordynatora JKP - Ligi Kornowskiej, Przewodniczącej Zespołu Młodych Menedżerow przy PFSz ! 


Ogólne Informacje organizacyjne

26.09.2016  Coroczna Jesienna Konferencja Programowa (JKP) w Nieporęcie odbędzie się, zgodnie z zapowiedziami w dniu 1 Grudnia 2016 roku (czwartek).  Początek o godzinie 1300.  Podczas JKP odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe oraz posiedzenie Rady Naczelnej PFSz.  Wzorem ubiegłych lat planowane są sesje z udziałem przedstawicieli władz rządowych, kierownictwa NFZ oraz innych instytucji związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Koordynatorem tegorocznej JKP jest Przewodnicząca Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz Ligia Kornowska

e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

tel. 690 875 075

Miejsce

Hotel Folwark, Nieporęt, Ul. Zegrzyńska 10A

PROGRAM SCZEGÓŁOWY

·      1300-1400 Przyjazd uczestników – hotel Folwark

·      Od 1300 Rejestracja uczestników – recepcja sali konferencyjnej

·      1400-1530 Sesja pod patronatem Phillips Polska oraz członków wspierających PFSz – sala konferencyjna

o   Prezentacja Phillips Polska

o   Zakupy grupowe

o   Wystąpienia członków wspierających

·      1530-1730 Sesja popołudniowa – sala konferencyjna

sesja z gościnnym udziałem Rzecznika Praw pacjentów, przedstawicieli organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ

o   Ratownictwo medyczne: zmiany legislacyjne

o   Sieć szpitali: zmiany legislacyjne

o   Kontraktowanie NFZ 2017: perspektywy

o   Wynagrodzenia personelu medycznego: zmiany legislacyjne

o   Sprawozdawczość SPZOZ: zmiany legislacyjne

o   AOS aktualne wyzwania

o   Program Wymiany Menedżerów HOPE

o   Zespół Młodych Menedżerów przy PFSz

·      1730-1745 Przerwa

·      1745-1930 Sesja wieczorna- sala konferencyjna

o   1745-1845 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz (szczegóły w mailingu bezpośrednim)

o   1845-1930 Posiedzenie Rady Naczelnej PFSz (szczegóły w mailingu bezpośrednim)

·      1945-2345 Kolacja: Karczma Klepisko przy HoteluInformacja dla partnerów branżowych:

Zapraszamy firmy sektora ochrony zdrowia do udziału w Jesiennej Konferencji Programowej Polskiej Federacji Szpitali w Nieporęcie, 10.12.2015.  Istnieje możliwość różnych form udziału: wykład, stoisko, materiały informacyjne, itd.  Szczegółowych Informacji udzielamy pod adresem: biuro@federacjaszpitali.pl; tel. 509 754 724 lub 606 360 295

Informacje o JKP Nieporęt 2015 w zakładce na dole strony PFSz