POLSKA FEDERACJA SZPITALI

www.pfsz.org - nowa strona internetowa (od 25.01.2017)

Informacje Ogólne

Data założenia: 10.10.2011

Miejsce założenia: Warszawa

Status prawny: Organizacja pracodawców wpisana pod numerem 0000402294 Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Data wpisu do KRS: 17.11.2011

Numer rachunku bankowego: 30 1600 1068 1843 0059 4000 0001.  Bank BNP Paribas Polska SA, oddział w Warszawie 

NIP: 7010339318
REGON: 146086853

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 11, 5p, 00-513 Warszawa

tel. +48 22 447 4300 
biuro@federacjaszpitali.pl

Od 2011 roku należymy do:Od 2014 roku należymy do: 

PRACODAWCY RP - link