UBEZPIECZENIA

Dodatkowe informacje w zakładce "Inicjatywa PUZLE"


Nowy Program Ubezpieczeniowy "PUG"

05.05.2014. Zapraszamy do skorzystania z dobrodziejstw Programu Ubezpieczenia Grupowego (PUG) dla Pracowników Szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali.  Program w swojej koncepcji po raz pierwszy zaprezentowany został na spotkaniu Polskiej Federacji Szpitali w Nieporęcie i spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Liczne konsultacje ze środowiskiem medycznym pokazały, że zachodzi potrzeba stworzenia innowacyjnego programu ubezpieczeniowego dla osób zainteresowanych wysoką ochroną życia i zdrowia. Na nasze zlecenie Konsorcjum trzech firm brokerskich tj. Gras Savoye Polska Sp. z o.o. – Tamal Sp. z o.o. – Merydian S.A. Brokerski Dom Ubezpieczeniowy przygotowało „szyty na miarę” program dla PFSz.Spośród wielu towarzystw ubezpieczeniowych, jako partner, wybrane zostało Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie MetLife (dawne Amplico) –  pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Memo informacyjne na temat PUG - do pobrania

Szczegółowa ulotka informacyjna na temat PUG - do pobrania

Odstępowanie od umowy ubezpieczeniowej od tzw. zdarzeń medycznych

30.04.2014 Kancelaria prawna PFSz opracowała interpretację dotyczącą kwestii odstępowania od umowy ubezpieczeniowej od tzw. zdarzeń medycznych.  Szczegółowe informacje dla członków PFSz znajdują się w newsletterze do pobrania przez zainteresowane szpitale należące do PFSz. 

Opinia prawna Kancelarii Miller Canfield - do pobrania  

ZASTRZEŻENIE: 

dla szpitali należacych do PFSz pobranie opinii jest bezpłatnie,  

wobec podmiotów, które nie należą do PFSz naliczana będzie opłata umowna (zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem pfsz: biuro@federacjaszpitali.pl  


Polska Federacja Szpitali pracuje nad poprawą sytuacji szpitali członkowskich w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń medycznych

Działania

Druga tura spotkań międzynarodowego konsorcjum z polskimi brokerami oraz władzami PFSz

 Około 100-200 polskich szpitali może skorzystać z nowych możliwości  ubezpieczenia od zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialności cywilnej w pierwszym etapie naboru do wspólnego projektu polskich brokerów oraz międzynarodowego konsorcjum brokersko-ubezpieczeniowego.  Projekt pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) jest realizowany w oparciu o współpracę z kilkoma krajowymi grupami brokerskimi, wspólnie obsługującymi kilkaset szpitali.  Na zaproszenie PFSz do Polski przyjechali już po raz drugi wysocy przedstawiciele konsorcjum  brytyjskiego trustu RKH Insurance Services z Londynu oraz Korporacji Zarządzania Ryzykiem Sieci Medycznej Uniwersytetu Stanforda z Kalifornii, współpracującego ze światowymi  towarzystwami ubezpieczeniowymi.  Dnia 22.02.2013 zakończyła się druga tura spotkań z brokerami krajowymi zakończona konferencją prasową, w której uczestniczyli dziennikarze najważniejszych mediów sektora ochrony zdrowia.  Do czerwca 2013 roku potrwa zbieranie danych i weryfikacja szkodowości szpitali.  W czerwcu zostaną przygotowane dalsze harmonogramy prac i powinny pojawić się pierwsze, konkurencyjne oferty ubezpieczeniowe. 

 Konsorcjum brokersko-ubezpieczeniowe z Londynu dokonało już szczegółowej analizy polskiego rynku, w tym otoczenia prawnego i potwierdziło duże zainteresowanie przedstawieniem konkurencyjnych ofert ubezpieczeń.  Stystem zarządzania ryzykiem z powodzeniem stosowany w szpitalach sieci Uniwersytetu Stanforda w USA oraz szpitalach brytyjskich jest integralną częścią projektu.  Oczywiście, wymaga on odpowiedniego zaadoptowania do warunków polskich, nad czym już toczą się prace.


Sześć międzynarodowych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zainteresowanych współpracą ze szpitalami należącymi do Polskiej Federacji Szpitali

 W ramach działań w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, Polska Federacja szpitali, we wrześniu 2012 roku, nawiązała wstępne porozumienie z międzynarodowym konsorcjum, które wyraziło deklarację dobrej współpracy z krajowymi brokerami obsługującymi szpitale.  Konsorcjum zapewni system zarządzania ryzykiem w bardzo ciekawym modelu współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, który nie będzie wymagał ponoszenia nakładów finansowych przez szpitale.  Docelowo, szpitale zrzeszone w PFSz mają zostać objęte konkurencyjnymi polisami ubezpieczeniowymi przy jednoczesnym  sprawnym zarządzaniem ryzykiem.  Konsorcjum przedstawiło listę sześciu towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, które są zainteresowane oferowaniem polis ubezpieczeniowych dla szpitali federacyjnych po konkurencyjnych cenach.  PFSz prowadzi zaawansowane rozmowy z liderami tzw. grupy ubezpieczeniowej szpitali oraz krajowymi brokerami, których celem ma być harmonijna współpraca z konsorcjum międzynarodowym.


W dniach 14 i 15.09.2012 w Warszawie przestawiciele Zarządu PFSz oraz kancelarii prawnej MillerCanfield odbyli serię spotkań z międzynarodową delagacją firm brokerskich, ubezpieczeniowych, konsultingowych i menedżerów ryzyka w szpitalach.  Wspólnie wypracowana koncepcja polega na współpracy PFSz, grupy ubezpieczniowej i brokerów krajowych obsługujących szpitale należące do PFSz z międzynarodowym konsorcjum, które zapewni skuteczny system zarządzania ryzykiem oraz korzystną ofertę ze strony międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych, a w przyszłości – możliwie ubezpieczenia wzajemne.  W kolejnych tygodniach planujemy spotkania z brokerami krajowymi celem przygotowania dalszych szczegółów współpracy i oferty dla szpitali członkowskich PFSz.  Zarząd PFSz stoi na stanowisku, że tylko szeroka współpraca i budowa spójnego systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o wzorce międzynarodowe, we współpracy z brokerami krajowymi jest w stanie spowodować powstanie konkurencyjnego rynku ubezpieczeń OC oraz tzw. zdarzeń medycznych szpitali.  Bardziej szczegółowe informacje będą podawane bezpośrednio dyrektorom szpitali zrzeszonych w PFSz.

W dniu 26.06.2012 zakończone zostało własne opracowanie założeń systemu zarządzania ryzykiem dla szpitali zrzeszonych w PFSz.  

W dniu 24.06.2012 odbyło się spotkanie z kierownictwem krajowego projektu grupy ubezpieczeniowej szpitali.  Planowane są dalsze rozmowy na temat możliwości współpracy z wiodącą rolą PFSz.  Obie storny wskazały na kompatybilność interesów i chęć dalszej współpracy.  Planowane są spotkania robocze z udziałem ekspertów obu stron. 

W maju 2012 oraz czerwcu 2012 odbyły się spotkania robocze z dużą zagraniczną grupą brokersko-ubezpieczeniową.  Podczas spotkań przedstawiciele grupy wyrazili duże zainteresowanie współpracą z PFSz. Postanowiono o podpisaniu listów intencyjnych i kontynuacji przygotowań do możliwej współpracy.  Zagraniczna grupa dysponuje gotowym i sprawdzonym systemem zarządzania ryzykiem wraz z odpowiednimi narzędziami informatycznymi.  Mamy szansę na nawiązanie owocnej współpracy.  

W dniach 28-29.05.2012 delegacja Polskiej Federacji Szpitali odbyła w Londynie szereg spotkań z przedstawiecielami międzynarodowych koncernów zainteresowanych współpracą.  Rozmowy dotyczyły przede wszystkim obszaru zakupów grupowych oraz ubezpieczeń szpitali.  Współpracą z naszą Federacją aktywnie interesują się duże międzynarodowe grupy zakupowe oraz renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne.  Nawiązane kontakty pozwolą na przedstawienie optymalnej oferty członkom Federacji.  W najbliższych tygodniach spodziewamy się poczynienia ważnych kroków w organizacji grupy zakupowej pod egidą Federacji, zmierzających do wyboru operatora, w oparciu o przepisy unijne i krajowe.  W trudnym temacie ubezpieczeń szpitali planujemy aktywne dalsze działania, w tym dzięki nawiązanym kontaktom międzynarodowym.  

W dniu 23.05.2012 w warszawskiej siedzibie centrali PZU odbyło się spotkanie dotyczące ubezpieczeń szpitali. Delegacja PFSz przedstawiła historię, stan aktualny oraz plany Federacji.  Omówiono zagadnienia związane z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz sposobem obliczania składek dla szpitali.  Delegacja PZU wyraziła chęć partnerskiej współpracy z najbardziej reprezentatywną organizacją szpitali, jaką z definicji jest Polska Federacja Szpitali.  Z uznaniem spotkała się strategia Federacji polegająca na konstruktywnym podejściu do tematu, między innymi poprzez tworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz działania na polu poprawy jakości opieki szpitalnej, akredytacji i certyfikacji jakościowej, w tym szczególnie współpracy na forum Europejskiej Federacji Szpitali. 

W dniu 15.02.2012 została podpisana umowa brokerską z firmą Gras Savoy Polska, członkiem wspierającym-założycielem PFSz, największym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce oraz Francji (GS Francja). Celem Umowy jest obsługa brokerska szpitali zrzeszonych w naszej Federacji w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz z tytułu zdarzeń medycznych.  Umowa wygasła w dniu 15.05.2012. 

STANOWISKA PFSz w SPRAWIE UBEZPIECZEŃ

PISMO DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ SZPITALI

UZASADNIENIE STANOWISKA W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ: 1
UZASADNIENIE STANOWISKA W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ: 2
UZASADNIENIE STANOWISKA W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ: 3 


UWAGA:

Szpitale, członkowie Federacji otrzymują także bezpośrednie informacje o konkretnych działaniach w sprawie od Zarządu Federacji. Zapytania prosimy kierować do biura Federacji oraz członków władz.


 Gras Savoye