POLSKA FEDERACJA SZPITALI PROMUJE I WSPIERA ZAKUPY GRUPOWE SZPITALI


Komunikat dotyczący zakupów grupowych szpitali: raporty

23.11.2015.  Chciałbym poinformować Państwa o kolejnych sukcesach przetargów realizowanych w ramach Szpitalnych Grup Zakupowych realizowanych we współpracy z PFSz i zachęcić tych, którzy jeszcze z niej nie brali udziału do skorzystania z tej sprawdzonej już formuły optymalizacji wydatków szpitalnych. 

W interesie szpitali zrzeszonych w naszej Federacji jest abyśmy nawzajem od siebie dowiadywali się o ile efektywniej możemy wydawać nasze środki. Dlatego zachęcam Państwa do współpracy m.in. poprzez anonimową wymianę informacji o obecnych warunkach cenowych i handlowych zakupu w Państwa szpitalach.  Batna Group, członek wspierający PFSz budując bazę cenową obejmującą szeroki asortyment medyczny przygotuje dla każdego chętnego członka Federacji nieodpłatnie raport, na podstawie którego zdefiniujecie Państwo swój potencjał do obniżenia wydatków w głównych grupach asortymentowych. BATNA gwarantuje całkowitą poufność danych - informacje przedstawione w analizie znane będą tylko Dyrekcji Szpitala i pokazane porównawczo go grupy pozostałych (zanonimizowanych szpitali).

Im więcej danych uda nam się pozyskać do naszej konferencji w Nieporęcie w dniach 10 - 11 grudnia tym lepiej będziemy mogli uzgodnić harmonogram wspólnych zakupów w 2016.

Szczegóły współpracy oraz ofertę uczestnictwa w Grupie Zakupowej przedstawi Państwu osobiście Zespół Batna Group. W tym celu skontaktują się z Państwem, by uzgodnić wygodną dla Państwa formę kontaktu i współpracy.

Z poważaniem, Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

Zaproszenie do grup zakupowych pod egidą PFSz, wrzesień 2015 - do pobrania

Komunikat Grupy Zakupowej Szpitali 

Sukces Szpitali, PFSz oraz Operatora grupy zakupowej BATNA Group

01.08.2015  Z ogromną satysfakcją informujemy, że wspólnym wysiłkiem udało nam się osiągnąć cel, jakim była realizacja wspólnych postępowań przetargowych!  Z  sukcesem zakończone zostały trzy postępowania w kategorii Pieluchomajtki, Rękawiczki Medyczne i Płyny Infuzyjne, a wiele kolejnych jest przygotowywanych. Szczegóły w komunikacie oraz prezentacji do pobrania poniżej. 

W trzech zakończonych postępowaniach uczestniczyło 11 szpitali, kwotowo zakupy wyniosły 16 mln PLN, osiągając dla szpitali ok. 20% oszczędności, a w skali szpitala do 140 tys PLN, co jest znacznym osiągnięciem mając na uwagę rodzaje zakupionych materiałów. 

W kategorii płynów infuzyjnych szpitale zgłosiły 545 indeksów, a w koszyku zakupowym znalazło się 142 indeksów.

Komunikat Grupy Zakupowej Szpitali (01.08.2015) - do pobrania

Prezentacja Grupy Zakupowej Szpitali (Sierpień 2015) - do pobrania


Zakupy grupowe - informacje 

PFSz już od momentu powstania zachęca szpitale do zakupów grupowych. Jako organizacja pracodawców uważamy, że organizację zakupów grupowych należy powierzyć profesjonalnym podmiotom operatorskim. 

NOWE MOŻLIWOŚCI ZAKUPÓW GRUPOWYCH

30.09.2014 Zachęcamy Szpitale do udziału w Ogólnopolskim programie grup zakupowych dla szpitali - BATNA Med.

BATNA Group to spółka która od lat z sukcesami wspiera największe polskie przedsiębiorstwa w realizacji projektów zakupowych oraz jest operatorem grup zakupowych dla wielu przedsiębiorstw w Polsce.  Polska Federacja Szpitali rekomenduje BATNA Group jako wiarygodnego partnera szpitali w prowadzeniu zakupów, gwarantującego najwyższe rynkowe standardy.

Pierwsze dwie fazy zakupów dotyczą:

·         Faza I → Płyny Infuzyjne, Pieluchomajtki, Rękawice medyczne;

·         Faza II → Gazy medyczne, Sprzęt jednorazowego użytku

Przetargi w Fazie I będą rozpoczęte w grudniu, a w Fazie II w styczniu. Pierwsze oszczędności wynikające z realizacji wspólnych zakupów osiągniemy na początku marca 2014 roku.

UWAGA: do Grupy można przystąpić niezależnie od daty zakończenia obowiązywania Państwa obecnej umowy dostawy w danej kategorii. Przystąpienie do Grupy nastąpi w dacie wybranej przez szpital.

Udział w BatnaMed jest i będzie dla szpitali zrzeszonych w PFSz całkowicie bezpłatny na każdym etapie współpracy. BATNA Med będzie pobierać określony, transparentny % od wartości wolumenu od dostawcy z określonym pułapem maksymalnym.

Aby przystąpić do zakupów grupowych w Fazie I, należy zgłosić szpital do dnia 15 października 2014r. Punktem rozpoczęcia współpracy jest podpisanie deklaracji przystąpienia do grupy oraz umowy o poufności oraz przekazanie przez Państwa danych historycznych dotyczących wskazanych wyżej kategorii.

Prezentacja BATNAMED - do pobrania

Deklarcja BATNAMED - do pobrania

KONTAKT

Aleksandra Warzecha, Koordynator Grup Zakupowych

e-mail: aleksandra.warzecha@batnagroup.pl

tel. kom. +48 533 885 999

tel. stacj. +48 22 350 9090

fax. +48 22 350 9092Zakupy grupowe - Korzyści:
Znaczące dla funkcjonowania jednostki medycznej obniżenie kosztów (20-40% -
artykuły medyczne i leki) poprzez konsolidację zakupów towarów i usług
Unifikacja zakupów redukująca wewnątrzszpitalne wpływy na wybór asortymentu
Jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno
lepszego asortymentu za niższą cenę
Wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii np. Unit
Dose w szpitalnej dystrybucji leków


Materiały referencyjne:


Grupy zakupowe szpitali - artykuł w Menedżerze Zdrowia - do pobrania