Konwent LIderów Regionalnych i Sektorowych Związków Szpitali oraz Grup Szpitali przy Polskiej Federacji Szpitali 

Udane spotkanie Zarządu PFSz z liderami związków szpitali

21.01.2016 Zarząd PFSz spotkał się z liderami związków i grup szpitali.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministrestwa Zdrowia na czele z Wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem oraz przedstawiciele AOTMiT.  W spotkaniu Konwentu Liderów Związków i Grup Szpitali przy PFSz oprócz członków Zarządu i Rady Naczelnej PFSz wzięli udział delegaci następujących organizacji:  Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia MSW, Unia Szpitali Klinicznych, Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych, Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur, Dolnośląskie Konsorcjum Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych, Unia Szpitali Specjalistycznych, Grupa Nowy Szpital, Grupa Scanmed.

W trakcie spotkania omówiono propozycje zmian w ustawodawstwie, warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2017 rok oraz kwestie partnerstwa Federacji w procesie taryfikacji.